سلام خدمت دوستان
می خواستم بدونم کسی که ارشدریاضی محض خونده میتونه درآزمون دکتری کاربردی شرکت کنه؟