سایت دکتری | انجمن دکتری | آزمون دکتری | منابع دکتری دانشگاه آزاد

انجمن دکتری | انجمن دانشجویان دکتری | انجمن آزمون دکتری دانشگاه آزاد انجمن دکتری مدیریت سایت دکترین فروم دکتری مهندسی PhD Forums انجمن دکترا انجمن دکتری کشاورزی آزمون دکتری

دکتری سراسری سازمان سنجش دکتری کنکور دولتی

دکتری بدون کنکور | دکتری بدون آزمون | دکتری پولی | دکتری پردیس دانشگاه | تکمیل ظرفیت دکتری | انتخاب رشته دکتری | دفترچه دکتری

دکتری 93 منابع دکتری 93 آزمون دکتری 93

کنکور دکترا | دکترا سراسری | سایت دکترا | انجمن دکترا | آزمون دکتری سراسری | ثبت نام دکتری | پذیرش دانشجوی دکتری منابع آزمون دکتری منابع دکتری مدیریت

دکتری تخصصی Phd انجمن تخصصی دکتری | سایت تخصصی دکتری

مشاهده RSS Feed

وبلاگ مدیریت سایت

رشته،گرایش های مقطع دكتري (Ph.D) واحد بین الملل دانشگاه شیراز

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 06-18-2012 در ساعت 12:47 AM (0 بازدیدکنندگان)
اطلاعات رشته،گرایش های مقطع دكتري (Ph.D) واحد بین الملل دانشگاه شیراز
جهت پذیرش نیمسال اول 92-91

رشته هاي دكتري گروه دامپزشكي
رشته های دكتري گروه علوم انساني
رشته هاي دكتري گروه مهندسی
رشته هاي دكتري گروه اقتصاد و علوم اجتماعي
رشته هاي دكتري گروه علوم تربيتي
رشته هاي دكتري گروه علوم پايه
رشته هاي دكتري گروه كشاورزي

اطلاعات رشته، گرایشهای مقطع دکتری (Ph.D) واحد بین الملل دانشگاه شیراز
جهت پذیرش نیمسال اول ۹۲-۹۱

رشته های دکتری گروه دامپزشکی
رشته های دکتری گروه علوم انسانی
رشته های دکتری گروه مهندسی
رشته های دکتری گروه اقتصاد و علوم اجتماعی
رشته های دکتری گروه علوم تربیتی
رشته های دکتری گروه علوم پایه
رشته های دکتری گروه کشاورزی

نظرات

 1. admin آواتار ها
  مشخصات رشته های دكتراي كشاورزي جهت نیمسال اول 92-91
  رشته مهندسي آب
  گرایش : علوم و مهندسي آب- آبياري و زهكشي
  تاریخ آزمون كتبی:21 شهريورماه 91
  تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) : 22 شهريورماه 91
  ظرفیت : 6 نفر
  منابع آزمون : هيدروليك و هيدروليك مجاري روباز، طراحي سيستم هاي آبياري، رابطه آب، خاك تكميلي+ رياضيات و زبان
  كارشناسی ارشدهای مرتبط: آبياري و زهكشي - سازه هاي آبي - هواشناسي كشاورزي - منابع آب- محيط زيست - عمران
 2. admin آواتار ها
  رشته بيوتكنولوژي
  گرایش : كشاورزي
  تاریخ آزمون كتبی: 15 شهريور ماه 91
  تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) : 25 شهريور ماه 91
  ظرفیت : 4 نفر
  منابع آزمون : مهندسي ژنتيك - ژنتيك مولكولي - بيوشيمي - زبان انگليسي - زيست سلولي مولكولي
  كارشناسی ارشدهای مرتبط:بيو تكنولوژي - گياهپزشكي - باغباني - علوم دامي- اصلاح نباتات - صنايع غذايي- كليه گرايش هاي زيست شناسي و علوم زيستي
 3. admin آواتار ها
  رشته علوم باغبانی
  گرایش : براساس پایان نامه به صورت گرایش های میوه کاری و گیاهان زینتی
  تاریخ آزمون كتبی: 18 شهريور ماه 91
  تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) : 19 شهريور ماه 91
  ظرفیت : 4 نفر
  منابع آزمون : دروس مشترک شامل : 1)مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی. 2) اصلاح گیاهان باغبانی. 3) تنظیم کننده های رشد گیاهی. دروس اختصاصی: الف_ میوه کاری شامل: 1)میوه کاری و 2) فیزیولوژی درختان میوه. ب_


  گیاهان زینتی شامل: 1) گلکاری و 2) مدیریت گلخانه
  كارشناسی ارشدهای مرتبط: علوم باغبانی
 4. admin آواتار ها
  اطلاعات رشته،گرایش های مقطع دكتري(Ph.D) واحد بین الملل دانشگاه شیراز
  جهت پذیرش نیمسال اول 92-91

  رشته هاي دكتري علوم پايه جهت نيمسال اول 92-91
  رشته شيمي
  گرايش : شيمي فيزيك
  تاريخ آزمون كتبي:پنج شنبه 16 شهريور ماه91
  تاريخ آزمون شفاهي ( مصاحبه):متعاقباً اعلام مي شود
  ظرفيت : 5 نفر
  منابع آزمون : شيمي كوانتوم-ترموديناميك-ترموديناميك آماري-سينتيك شيميايي-طيف سنجي مولكولي(در سطح كارشناسي ارشد)
  رشته هاي مرتبط: : فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد شيمي فيزيك
 5. admin آواتار ها
  اطلاعات رشته،گرایش های مقطع دكتري(Ph.D) واحد بین الملل دانشگاه شیراز
  جهت پذیرش نیمسال اول 92-91


  مشخصات رشته هاي دكتري تخصصي دانشكده دامپزشكي جهت نيمسال دوم 92-91
  توجه: برای شرکت در کلیه آزمون های شفاهی برای تمام رشته ها، به همراه داشتن تمام مدارک علمی و پژوهشی الزامی می باشد.
  رشته آناتومي و جنين شناسي مقايسه اي (ph.D)
  گرايش : --------
  تاريخ آزمون شفاهی (مصاحبه علمی): 25 شهريور ماه 91
  ظرفيت : 4 نفرنيمسال اول
  منابع آزمون : آناتومي- بافت شناسي- جنين شناسي
  رشته هاي مرتبط: : فارغ التحصيل دكتراي عمومي دامپزشكي، پزشكي، يا كارشناسي هاي ارشدزيست شناسي گرايشهاي جانوري - كارشناسي ارشد فيزيولوژي- كارشناسي ارشد بافت شناسي - كارشناسي ارشد آناتومي.
 6. admin آواتار ها
  رشته بافت شناسي مقايسه اي (ph.D)
  گرايش : --------
  تاريخ آزمون شفاهی (مصاحبه علمی): 25شهريور ماه 91
  ظرفيت : 4 نفرنيمسال اول
  منابع آزمون : آناتومي- بافت شناسي- جنين شناسي
  رشته هاي مرتبط: : فارغ التحصيل دكتراي عمومي دامپزشكي، پزشكي، يا كارشناسي هاي ارشدزيست شناسي گرايشهاي جانوري - كارشناسي ارشد فيزيولوژي- كارشناسي ارشد بافت شناسي - كارشناسي ارشد آناتومي
 7. admin آواتار ها
  رشته جراحي دامپزشكي (رزيدنسي)
  گرايش : --------
  تاريخ آزمون شفاهی (مصاحبه علمی): 25شهريور ماه 91
  ظرفيت : 4 نفرنيمسال اول
  منابع آزمون : اصول جراحي - اصول هوشبري- جراحي دام كوچك- جراحي دام بزرگ - راديولوژي- بيماريهاي اندامهاي حركتي- متن انگليسي جراحي
  رشته هاي مرتبط: : فارغ التحصيل دكتراي عمومي دامپزشكي.
 8. admin آواتار ها
  رشته بهداشت و بيماريهاي طيور(رزيدنسي)
  گرايش : --------
  تاريخ آزمون شفاهی (مصاحبه علمی):25شهريور ماه 91
  ظرفيت : 4 نفرنيمسال اول
  منابع آزمون : بيماريهاي پرندگان - مديريت بهداشتي شامل دروس پرورش، تغذيه و بهداشت پرندگان، ساختار بدني و بافتي پرندگان، ايمونولوژي پرندگان.
  رشته هاي مرتبط: : فارغ التحصيل دكتراي عمومي دامپزشكي.
 9. admin آواتار ها
  رشته آسيب شناسي دامپزشكي (.ph.D)
  گرايش : --------
  تاريخ آزمون: 25شهريور ماه 91
  ظرفيت : 4 نفرنيمسال دوم
  منابع آزمون : مصاحبه علمي از زبان- دروس آسيب شناسي دامپزشكي1و2- اصول كالبد گشايي ونمونه برداري - بررسي مدارك.
  رشته هاي مرتبط: : فارغ التحصيل دكتراي عمومي دامپزشكي.
 10. admin آواتار ها
  رشته بهداشت مواد غذايي (.ph.D)
  گرايش : --------
  تاريخ آزمون کتبی: 25شهريور ماه 91
  ظرفيت : 4 نفرنيمسال دوم
  منابع آزمون : دروس تخصصي:بهداشت و بازرسي گوشت -بهداشت و صنايع شير- ميكروب شناسي مواد غذايي-شيمي مواد غذايي- بهداشت صنايع گوشت و ماهي
  دروس وابسته: اپيدميولوژي - بيماريهاي مشترك انسان و حيوان- آمار حياتي- زبان تخصصي- انگل شناسي ، آسيب شناسي، ويروس شناسي، باكتري شناسي، قارچ شناسي، ايمني شناسي، فيزيولوژي و بيوشيمي مرتبط با


  بهداشت مواد غذايي
  رشته هاي مرتبط: : فارغ التحصيل دكتراي عمومي دامپزشكي، كارشناسي ارشد صنايع غذايي.
 11. admin آواتار ها
  رشته بيماريهاي داخلي دامهاي بزرگ ( رزيدنسي)
  گرايش : --------
  تاريخ آزمون:25شهريور ماه 91
  ظرفيت : 4 نفرنيمسال دوم
  منابع آزمون : بيماريهاي داخلي دامهاي بزرگ- متابوليك- اصول معاينه دام- كمبود هاي تغذيه اي دام- مسموميت دام
  رشته هاي مرتبط: : فارغ التحصيل دكتراي عمومي دامپزشكي.
 12. admin آواتار ها
  رشته مامايي و بيماريهاي توليد مثل دام ( رزيدنسي)
  گرايش : --------
  تاريخ آزمون:25شهريور ماه 91
  ظرفيت : 4 نفرنيمسال دوم
  منابع آزمون : فيزيولوژي توليد مثل دام، بيماريهاي توليد مثل دام- تلقيح مصنوعي- مامايي دامپزشكي
  رشته هاي مرتبط: فارغ التحصيل دكتراي عمومي دامپزشكي.
 13. admin آواتار ها
  رشته فارماكولوژي (.ph.D)
  گرايش : --------
  تاريخ آزمون:25شهريور ماه 91
  ظرفيت : 3 نفرنيمسال دوم
  منابع آزمون : فارماكولوژي- فيزيولوژي و زيست شناسي
  رشته هاي مرتبط: فارغ التحصيلان علوم زيست شامل فارمامولوژي- فيزيولوژي- زيست شناسي - جانور شناسي و شيمي + دكتراي حرفه اي گروه پزشكي
 14. admin آواتار ها
  اطلاعات رشته،گرایش های مقطع دكتري (Ph.D) واحد بین الملل دانشگاه شیراز
  جهت پذیرش نیمسال اول 92-91


  مشخصات رشته هاي دكتري علوم انساني جهت نيمسال اول 92-91


  رشته تاريخ
  گرايش : ايران بعد از اسلام
  تاريخ آزمون كتبي:
  تاريخ آزمون شفاهي (مصاحبه):
  ظرفيت : 5 نفرنيمسال اول + 5 نفر نيمسال دوم
  منابع آزمون : كليات تاريخ ايران بعد از اسلام
  رشته هاي مرتبط: تاريخ - باستان شناسي- جامعه شناسي- علوم سياسي- ايران شناسي - روابط بين الملل- ادبيات فارسي


  رشته زبان و ادبيات فارسي
  گرايش : ادبيات غنايي
  تاريخ آزمون كتبي: 21 شهريور ماه
  تاريخ آزمون شفاهي (مصاحبه): متعاقباً اعلام خواهد شد.
  ظرفيت : 3 نفر
  منابع آزمون : نظم - نثر - كليات - عربي
  رشته هاي مرتبط: زبان وادبيات فارسي - زبانشناسي - فرهنگ و زبانهاي باستاني
  رشته زبان و ادبيات فارسي
  گرايش : ادبيات عرفاني
  تاريخ آزمون كتبي: 21 شهريور ماه
  تاريخ آزمون شفاهي (مصاحبه): متعاقباً اعلام خواهد شد.
  ظرفيت : 3 نفر
  منابع آزمون : نظم - نثر - كليات - عربي
  رشته هاي مرتبط: زبان وادبيات فارسي - زبانشناسي - فرهنگ و زبانهاي باستاني


  رشته زبانهاي خارجي
  گرايش : آموزش زبان انگليسي
  تاريخ آزمون كتبي: 20 شهريور ماه 91
  تاريخ آزمون شفاهي (مصاحبه): 21 شهريور ماه 91
  ظرفيت : 4 نفر
  منابع آزمون : روش تدريس مهارتها و تئوريهاي تدريس- آزمون سازي- روش تحقيق- تهيه و تدوين مطالب درسي
  رشته هاي مرتبط: آموزش زبان انگليسي- مترجمي زبان انگليسي- ادبيات انگليسي


  رشته زبانهاي خارجي
  گرايش : ادبيات انگليسي
  تاريخ آزمون كتبي: 20 شهريور ماه 91
  تاريخ آزمون شفاهي (مصاحبه): 21 شهريور ماه 91
  ظرفيت : 4 نفر
  منابع آزمون : نقد ادبي- نمايشنامه- رمان - شعر
  رشته هاي مرتبط: ادبيات انگليسي
 15. admin آواتار ها
  اطلاعات رشته،گرایش های مقطع دكتري (Ph.D) واحد بین الملل دانشگاه شیراز
  جهت پذیرش نیمسال اول 92-91


  مشخصات رشته هاي دكتري گروه مهندسي جهت نيمسال اول 92-91


  رشته مهندسی مواد
  گرايش : -----
  تاريخ آزمون شفاهي (مصاحبه):19 شهريور 91.
  ظرفيت : 8 نفر
  منابع آزمون : خواص مواد-خواص مكانيكي-ترموديناميك-آناليز.
  رشته هاي مرتبط: گرایش های مختلف مهندسی مواد.

  رشته مهندسی هسته ای
  گرايش : راکتور
  تاریخ آزمون کتبی: فيزيك راكتور- انتقال حرارت هسته اي(صبح)19 شهريور 91_ فيزيك بهداشت (بعد از ظهر )19 شهريور 91
  تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) : 20 شهريور 91
  ظرفیت: 3 نفر
  منابع آزمون: فیزیک راکتور - انتقال حرارت هسته ای-فيزيك بهداشت
  رشته های مرتبط: کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای.(كليه گرايش ها)


  رشته مهندسی هسته ای
  گرايش : پرتو پزشكي
  تاریخ آزمون کتبی: دستگاه هاي پرتو پزشكي-طراحي و مساحبه دز(صبح)19 شهريور 91_ فيزيك بهداشت (بعد از ظهر )19 شهريور 91
  تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) : 20 شهريور 91
  ظرفیت: 3 نفر
  منابع آزمون:دستگاه هاي پرتو پزشكي-طراحي و محاسبه دز-فيزيك بهداشت
  رشته های مرتبط: كليه گرايش هاي مهندسی هسته ای. فيزيك پزشكي


  رشته مهندسی كامپيوتر
  گرايش :هوش مصنوعي
  تاریخ آزمون کتبی:19 شهريور 91
  تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) : 20 شهريور 91
  ظرفیت: 3 نفر
  منابع آزمون: دروس كارشناسي(آمار احتمال مهندسي-برنامه نويسيc-زبان انگليسي4 هوش مصنوعي)_دروس ارشد(دو درس از درس هاي اصلي شامل:شناسايي آمار الگو-ياد گيري ماشين پردازش تكاملي-شبكه هاي


  عصبي-سيستمهاي فاز)-(يك در اختياري شامل:سيستماي خبره-پردازش تصوير-پردازش سيكنال ديجيتال
  رشته هاي مرتبط:تمامي گرايش هاي كامپيوتر،IT،علوم كامپيوتر،برق و مهندسي پزشكي


  رشته مهندسی كامپيوتر
  گرايش :نرم افزار
  تاریخ آزمون کتبی:19 شهريور 91
  تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) : 20 شهريور 91
  ظرفیت: 2 نفر
  منابع آزمون: دروس كارشناسي(ساختمان داده ها وطراحي الگوريتم-برنامه نويسيc-زبان انگليسي)_دروس ارشد(دو درس از درس هاي ارشد شامل:پردازش موازي-پايگاه داده پيشرفته-سيستم عامل پيشرفته-مهندسي نرم افزار


  پيشرفته)
  رشته هاي مرتبط: گرايش هاي كامپيوتر،IT،علوم كامپيوتر


  رشته مهندسی برق
  گرايش : قدرت
  تاریخ آزمون کتبی:20 شهريور 91
  تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) : 25 شهريور 91
  ظرفیت: 5 نفر
  منابع آزمون:زبان تخصصي-بررسي2-تئوري جامع ماشينهاي الكتريكي
  رشته های مرتبط: كارشناسي ارشد برق -قدرت


  رشته مهندسی برق
  گرايش : كنترل
  تاریخ آزمون کتبی:20 شهريور 91
  تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) : 25 شهريور 91
  ظرفیت: 5 نفر
  منابع آزمون:زبان تخصصي-كنترل خطي و مدرن-كنترل چند متغييره
  رشته های مرتبط: كارشناسي ارشد برق- كنترل- كنترل ابزار دقيق و اتوماسيون صنعتي
 16. admin آواتار ها
  اطلاعات رشته،گرایش های مقطع دكتري (Ph.D) واحد بین الملل دانشگاه شیراز
  جهت پذیرش نیمسال اول 92-91

  مشخصات رشته هاي دكتري گروه اقتصاد و علوم اجتماعي جهت نيمسال اول92-91


  رشته علوم اقتصادي
  گرايش : ---------
  تاريخ آزمون كتبي: 15 شهريور ماه 91
  تاريخ آزمون شفاهي (مصاحبه): روز آزمون کتبی به داوطلبین اعلام خواهد شد.
  ظرفيت : 4 نفرجهت نيمسال دوم
  منابع آزمون : اقتصاد خرد- اقتصاد كلان - اقتصاد سنجي - زبان تخصصي( در سطح كارشنا سي ارشد)
  رشته هاي مرتبط: : علوم اقتصادي ( كليه گرايشها)


  رشته جامعه شناسي
  گرايش : تغييرات اجتماعي
  تاريخ مصاحبه: 21شهريور ماه 91
  ظرفيت : 4 نفر
  منابع آزمون : روش هاي تحقيق - نظريات جامعه شناسي- حوزه هاي جامعه شناسي- زبان تخصصي
  رشته هاي مرتبط: :جامعه شناسي- مردم شناسي- جمعيت شناسي- مددكاري اجتماعي- مطالعات فرهنگي - ارتباطات- مطالعات زنان- مطالعات جوانان- پژوهشگري- توسعه روستايي- برنامه ريزي روستايي


  رشته جامعه شناسي
  گرايش : مسائل اجتماعي ايران
  تاريخ مصاحبه: 21 شهريور ماه 91
  ظرفيت : 4 نفر
  منابع آزمون : روش تحقيق - نظريه جامعه شناسي- حوزه هاي جامعه شناسي- زبان تخصصي
  رشته هاي مرتبط: :جامعه شناسي- مردم شناسي- جمعيت شناسي- مددكاري اجتماعي- مطالعات فرهنگي - ارتباطات- مطالعات زنان- مطالعات جوانان- پژوهشگري- توسعه روستايي- برنامه ريزي روستايي
 17. admin آواتار ها
  اطلاعات رشته،گرایش های مقطع دكتري (Ph.D) واحد بین الملل دانشگاه شیراز
  جهت پذیرش نیمسال اول 92-91


  مشخصات رشته هاي دكتري علوم تربيتي جهت نيمسال اول 92-91


  رشته برنامه ريزي درسي
  گرايش : ---------
  تاريخ آزمون شفاهي (مصاحبه):20 و21 شهريور ماه 91
  ظرفيت : 5 نفر
  منابع آزمون : برنامه ريزي درسي- فلسفه تعليم و تربيت- روانشناسي تربيتي- آمار و روش تحقيق- متون زبان تخصصي
  رشته هاي مرتبط: : كليه رشته هاي علوم تربيتي و روانشناسي تربيتي


  رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت
  گرايش : ---------
  تاريخ آزمون شفاهي (مصاحبه):22 شهريور ماه 91
  ظرفيت : 4 نفر
  منابع آزمون : روش تحقيق كمي و كيفي- زبان انگليسي تخصصي- مكاتب فلسفي تعليم و تربيت- سير آراء تربيتي در غرب و شرق- فلسفه تعليم و تربيت اسلامي
  رشته هاي مرتبط: : كليه رشته هاي علوم انساني


  رشته روانشناسي
  گرايش : روانشناسي تربيتي
  تاريخ آزمون شفاهي (مصاحبه):20 و21 شهريور ماه 91
  ظرفيت : 5 نفر
  منابع آزمون : 1- آمار استنباطي ( دكتر سرمد) 2- تحليل داده هاي چند متغييري در پژوهش رفتاري ( دكتر هومن) 3- روشهاي تحقيق كمي و كيفي (بورگ و گال) 4- روش تحقيق در تعليم و تربيت(اري، جكوبز و رضويه)5- روان شناسي


  رشد (لورا برك) 6- نظريه ها در روانشناسي رشد (نيكچهره محسني) 7- مقدمه اي بر نظريه هاي يادگيري (هرگنهان و اولسون) 8- الگوهاي تدريس (بروس جويس)
  مصاحبه آموزشي بر اساس سوابق آموزشي، پژوهشي و نگرش علمي دانشجو و مطابق با فرمهاي مصوب در دانشگاه ويژه دانشجويان دولتي انجام مي گردد.
  رشته هاي مرتبط: : روانشناسي تربيتي، روانشناسي باليني، روانشناسي عمومي، روانشناسي خانواده،روانشناسي رشد، روانشناسي مشاوره، روانشناسي استثنايي، روانشناسي صنعتي
 18. admin آواتار ها
  نحوه پذيرش در مقطع دكتري


  پذيرش دانشجو در دوره های دكتري واحد بين المللي دانشگاه شيراز
  واحد بین المللی دانشگاه شيراز اقدام به برگزاري دوره هاي دكتري و دكتري تخصصي (ph.D) در بيش از 30 رشته-گرايش جهت نيمسال اول 92-91 نموده است .


  شرایط عمومي پذیرش دانشجوی دكتري
  1- دارا بودن صلاحيت عمومي جهت ادامه تحصيل.
  2- نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان ذكور
  شرايط اختصاصي پذيرش دانشجوي دكتري
  1- داشتن گواهی معتبر پایان دوره کارشناسی ارشد در رشته هاي قابل قبول ( مطابق با جدول معرفي رشته هاي دكتري موجود در سايت) که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.
  * مدرك كارشناسي ارشد داوطلبين بايد با رشته ثبت نامي مرتبط باشد.
  *توجه: مدرك معادل جهت ثبت نام در واحد بين الملل دانشگاه شيراز قابل قبول نمي باشد.
  2- ارائه نمره قابل قبول از يكي از آزمونهاي زبان انگليسي به شرح زير:  سطح
  نمره
  TOEFL paper-based
  550
  IELTS Academic
  6
  IELTS General
  6.5
  TOFEL اينترنتي
  70
  MCHE
  60
  TOLIMO
  550
  آزمون نيمه متمركز دكتري
  50%
  آزمون دانشگاههاي مادر
  60%

  در صورت عدم ارائه نمره قابل قبول در زمان آزمون شفاهي، پذيزفته شدگان موظفند تا قبل از آزمون جامع نسبت به ارائه نمره قابل قبول اقدام نمايند.
  شرايط تحصيل در دوره دكتري
  1-تحصيل در دوره دكتري به صورت تمام وقت مي باشد.
  2- طول دوره دكتري 4 سال (معادل 8 نيمسال) مي باشد.
  3- تعداد واحد مورد نياز براي فارغ التحصيلي در برنامه دكتري شامل 18 واحد آموزشي و 18 واحد رساله دكتري است.
  4- محتواي آموزشي برنامه هاي واحد بين الملل دانشگاه شيرازمطابق با محتواي آموزشي دانشگاه شيراز خواهد بود.
  5- پرداخت شهريه ثابت در هر نيمسال تحصيلي الزامي است حتي اگر دانشجو در مرخصي تحصيلي و يا فرصت مطالعاتي باشد و يا آنكه در واحد هاي جبراني يا زبان ثبت نام كرده باشند.
  6- در صورت حذف ترم، انصراف و يا اخراج دانشجو از برنامه در هر يك از مراحل تحصيل و به هر دليل، وجوه دريافتي از دانشجو بابت شهريه به وي مسترد نخواهد شد.
  7- پس از انتخاب پايان نامه تا پايان مراحل دفاع آن، ثبت نام دانشجو در تمام نيمسال هاي بعدي بر اساس تقويم دانشگاه همراه با پرداخت شهريه ثابت الزامي است.
  8- مبلغ شهريه شامل هزينه هاي مسكن، اياب و ذهاب، تغذيه، كتاب و ساير هزينه هاي دانشجويي نمي شود.


  جهت رويت رشته هاي دكتري در نيمسال دوم 92-91 اينجا را كليك نمائيد .


  مدارک لازم جهت ثبت نام اولیه:
  1- تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی،
  داوطلبین گرامی می بایست مدارک زیر را اسکن نموده و در قسمت ارسال مدارک، ضمیمه فرم ثبت نام نمایند.
  2- صفحه اول شناسنامه،
  3- عکس 4×3 داوطلب که در سال جاری گرفته شده باشد،
  4- ریز نمرات دوره کارشناسی و كارشناسي ارشد
  5- دانشنامه دوره کارشناسی و كارشناسي ارشد( كساني كه تا اين تاريخ موفق به دريافت دانشنامه دوره كارشناسي ارشد خود نگرديده اند مي توانند گواهي موقت پايان اين دوره را ارائه نمايند.)
  توجه : دانشجویانی که نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد خود را می گذرانند باید از دانشگاه محل تحصیل خود گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا 31/06/91 ارائه نمایند .
  6- ارائه گوهي رتبه ممتازي و يا در صورتي كه جزء نفرات اول تا سوم دوره كارشناسي ارشد بوده ايد، و در صورت داشتن فعاليت هاي علمي ، پژوهشي ارائه مدرك مربوطه
  7- واريز اينترنتي مبلغ 900.000 ريال براي كليه رشته ها به نام درآمد اختصاصي واحد بين الملل دانشگاه شيراز
  توجه: جهت پرداخت اينترنتي احتياج به شماره 16 رقمي پشت كارت، رمز اينترنتي كارت و رمز دوم كارت (cvv2 ) و تاريخ انقضاي كارت مي باشد. جهت تهيه رمز اينترنتي كارت مي بايست به خودپرداز هاي عضو شتاب مراجعه فرماييد. رمز دوم كارت(cvv2 ) پشت كارت نوشته شده است.


  توجه1: لطفاً در ثبت نام دقت کافی نمائید زیرا مبلغ واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد .
  توجه2 : چنانچه تمايل به ثبت نام در بيش از يك رشته داريد، مي بايست به ازاء هر رشته يا گرايش مبلغ ذكر شده را بطور جداگانه واريز نمائيد .
  توجه3 :داوطلبان پس از ارسال موفق مدارک و ثبت نام اولیه، از طریق كد كاربري و رمز عبور که در اختیار آنان قرار داده شده است، ظرف مدت دو روز کاری (شنبه الی چهارشنبه) از صحت ارسال مدارک خود که توسط کارشناسان واحد بین الملل بررسی گردیده است، اطمینان حاصل نموده .و بعد از ثبت نام جهت پي گيري مي بايست به اخبار سايت مراجعه نمايند


  پذیرش
  پذيرش در مقطع دكتري از طريق كنكور سراسري(به صورت نيمه متمركز) و هم از طريق شيوه نامه پذيرش داخلي دانشگاه شيراز(تكميل ظرفيت)انجام مي پذيرد.گزينش داخلي در دو مرحله صورت مي پذيرد. پس از اتمام دوره ثبت نام، در مرحله اول بخش يا گروه علمي مربوطه بر اساس بررسي مدارك وصول شده از داوطلبين، با در نظر گرفتن 1- معدل كل دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد2- دانشگاه محل تحصيل 3- سوابق آموزشي و پژوهشي ( گواهي ممتازي، مقالات، اختراعات، تأليف ، ترجمه و ..... ) داوطلبين را اولويت بندي نموده، و در مرحله بعد بر اساس آزمون كتبي و مصاحبه (برحسب رشته)و ظرفيت هر رشته، نسبت به پذيرش داوطلبين اقدام مي گردد.
  چنانچه در هر مرحله از پذيرش تعداد داوطلبان و يا پذيرفته شدگان هر رشته گرايش كمتر ازسه نفر باشد آن رشته گرايش تشكيل نمي گردد و مبلغ واريزي ثبت نام برگشت داده خواهد شد.


  شهریه دوره دكتري:
  · شهريه رشته هاي دكتراي تخصصي دامپزشكي ( فارماكولوژي و .....) در هر نيمسال تحصيلي 70.000.000 ريال مي باشد.
  · شهريه رشته هاي علوم انساني ( تاريخ) ، علوم اجتماعي ( جامعه شناسي ، علوم اقتصادي )در هر نيمسال تحصيلي 55.000.000 ريال مي باشد.
  شهريه رشته هاي دكتراي گروه مهندسي در هر نيمسال تحصيلي 70.000.000 ريال مي باشد.
  توجه:شهريه دوره دكتري براي دانشجويان ورودي 92-91 تا سقف 10% بر حسب مصوبه هيأت امنا افزايش مي يابد.
  تبصره 1 : از پذیرفته شدگان در بدو ورود امتحان معافی زبان گرفته خواهد شد و در صورتي كه در بدو ورود معاف نشوند ملزم به شركت و قبولي در امتحانات معافي بعد از آن مي باشند و ملزم مي باشند قبل از دفاع از پايان نامه معاف شوند.
  تبصره 2 : پذيرفته شدگان در صورت نياز، با پيشنهاد گروه علمي مربوطه موظف به گذراندن دروس پيش نياز مي باشند.


  مهلت ثبت نام:
  داوطلبین می بایست مدارک لازم در بند ب را به صورت فایل های jpg اسکن نموده وضمن پر کردن فرم ثبت نام به آن پیوست نموده و حداکثر تا تاریخ 91/05/31 از طریق سایت اینترنتی ارسال نمایند.

  قابل توجه داوطلبين :
  داوطلبيني كه ثبت نام مي نمايند پس از اطمينان از اينكه مدارك آنها به بخش ارسال گرديده است . مي بايست در اقدام بعدي حداكثر 3 روز قبل از تاريخ مصاحبه به اخبار سايت مراجعه نموده تا از اسامي داوطلبين دعوت به مصاحبه شده ( مخصوص رشته هايي كه آزمون كتبي ندارند.) و مكان و زمان دقيق مصاحبه اطلاع حاصل نمايند.


  اعلام نتایج :
  اعلام قطعی قبولی از طریق سایت اینترنتی(دانشگاه شيراز /suid )اعلام خواهد شد.
  تلفن تماس دفتر شيراز: 6286560-0711


  فرم ثبت نام
 19. admin آواتار ها
  شهریه دوره دكتري:
  · شهريه رشته هاي دكتراي تخصصي دامپزشكي ( فارماكولوژي و .....) در هر نيمسال تحصيلي 70.000.000 ريال مي باشد.
  · شهريه رشته هاي علوم انساني ( تاريخ) ، علوم اجتماعي ( جامعه شناسي ، علوم اقتصادي )در هر نيمسال تحصيلي 55.000.000 ريال مي باشد.
  شهريه رشته هاي دكتراي گروه مهندسي در هر نيمسال تحصيلي 70.000.000 ريال مي باشد.
  توجه:شهريه دوره دكتري براي دانشجويان ورودي 92-91 تا سقف 10% بر حسب مصوبه هيأت امنا افزايش مي يابد.
  تبصره 1 : از پذیرفته شدگان در بدو ورود امتحان معافی زبان گرفته خواهد شد و در صورتي كه در بدو ورود معاف نشوند ملزم به شركت و قبولي در امتحانات معافي بعد از آن مي باشند و ملزم مي باشند قبل از دفاع از پايان نامه معاف شوند.
  تبصره 2 : پذيرفته شدگان در صورت نياز، با پيشنهاد گروه علمي مربوطه موظف به گذراندن دروس پيش نياز مي باشند.
امکان ارسال نظر امکان ارسال نظر

دکتری دانشگاه آزاد

دکتری دانشگاه آزاد

 1. دکتری دانشگاه آزاد
 2. قبولی دانشگاه آزاد
 3. سوالات دکتری آزاد
 4. اعلام نتایج دانشگاه آزاد

azmoon

www.phdazmoon.net

 1. mahanazmoon.com
 2. www.azmoon.org
 3. www.azmoon.net
 4. www.azmoon.com
 5. pubr-azmoon.com
 6. www.azmoon.in
 7. phdazmoon.com
 8. اخبار آزمون دکتری

آزمون دکتری نیمه متمرکز :

آزمون دکتری نیمه متمرکز

 1. رشته های نیمه متمرکز
 2. دکتری نیمه متمرکز
 3. دکتری دانشگاه تهران

دانلود کتاب pdf :

دانلود - www.phdl.net

 1. p30download.com
 2. mihandownload.com
 3. www.freedownload.ir
 4. www.asandownload.com
 5. vatandownload.com
 6. download.ir
 7. www.downloadha.com